Saturday morning, Bratislava

„Are you dressed for a special occasion today?“
„I dress like this every day, that’s how I am used to.“
Yes, the coat may be a bit bigger in the shoulders (maybe a memory of a younger frame, maybe a piece inherited from a son… the story is yours to finish), but I love here the elegance of the white shirt, sweater, jacket, coat and an almost extravagant scarf. even more because of the description on his card that says „mathematics, statistics, descriptive geometry.“ Hats down to that.

„Ste oblečený dnes na nejakú špeciálnu príležitosť?“
„Takto sa obliekam každý deň, tak som zvyknutý.“
Áno, kabát pôsobí troška väčší (môže to byť spomienka na ramená z mladosti, môže to byť kúsok po synovi… príbeh si môže každý domyslieť), ale najviac ma baví elegancia kombinácia košele, vesty/svetra, saka, kabátu a až extravangantný šál. O to viac, že na vizitke pod menom stojí „matematika, štatistika, deskriptívna geometria.“ Tak baranicu dole!

Marek, Bratislava

The last time I met Marek, I have realized that he is one of the few people I know who dresses the way you could say he has a work uniform – black and grey, over sized in length and slim fit in width, with a backpack for his gadgets (Marek is a photographer and master of light, love his series of portraits, you have to see them here). Even when we took this picture the sun suddenly came out (told you, master of light, haha)
I noticed his way of dressing only recently, probably because I am wearing right now my „new (mom) minimal“ as described in the previous post, that is almost like a uniform too. And a work uniform of a kind, actually. It’s probably a phase I am going through right now, minimizing all other energy that I have to spend, and finding a way of feeling good. And I am curious myself to see how it’s going to evolve and change.
On topic: did you catch this article from Matilda Khan, an advertising art director who decided to wear the same thing every day? She did so two years before it became a topic, of these successful men wearing the same thing, and it’s not only tech guys, but creatives as well, look, Karl is there!

Keď som naposledy stretla Mareka, uvedomila som si, že je jedným z mála ľudí, ktorých poznám, ktorí sa obliekajú tak, že by ste to mohli nazvať pracovnou uniformou – čierna so šedou, over sized v dĺžke, slim fit v šírke, batoh na pracovné pomôcky (Marek je fotograf a pán svetla, jeho krásnu sériu portrétov musíte vidieť). Aj keď sme fotili tieto fotky, zrazu nečakane vyšlo slnko (pán svetla, hovorím to).
Možno som si jeho štýl obliekania všimla až teraz, keď sama nosím svoj „materský minimal“ z predošlého postu, čo je vlastne tiež spôsob uniformy. A pracovnej vlastne tiež. Pravdepodobne je to fáza, ktorou prechádzam, že minimalizujem akúkoľvek inú životnú energiu okrem tej nutnej tak, aby som sa cítila dobre. Sama som zvedavá ako sa to bude vyvíjať a meniť. 
K téme: zachytili ste článok Matildy Khan, art directorky v reklamnej agentúre, ktorá sa rozhodla nosiť do práce stále to isté, ako pracovnú uniformu? Urobila tak dva roky predtým ako sa to stalo témou, a písalo sa napríklad o úspešných mužoch, ktorí nosia pracovné uniformy. A nie sú to iba technologický týpkovia, ale aj kreatívci, aha, Karl!

The poet, Bratislava

Shot at the hot day during Dobrý Trh market, where among local food and design you could have ordered a made-to-measure poem from a group of young masters of words. I snapped one of them, Šimon, because I love the combination (and contrast) of the neat, buttoned up shirt and rolled-up trousers with the bare feet. Deep in thought. For a moment there I felt like walking past a little Italian street.
You may have heard of Šimon’s project „Slovník cudzích snov“ or seen Šimon’s short plays of words on these pillow covers, here. They are still on sale by Fashion Recycling Lab.

Fotené počas horúceho dňa na poslednom Dobrom trhu, kde ste si popri lokálnom jedle, dizajne a vychytávkach mohli objednať a nechať na mieste napísať básničku od mladých majstrov slova. Šimon je jedným z nich a mňa oslovila kombinácia (a kontrast) elegantnej, po golier zapnutej košele a ležérne vyhrnutých nohavíc. A koncentrácie. Na chvíľu som mala pocit, že pozerám do uličky malého talianskeho mesta.
Šimonov projekt „Slovník cudzích snov“ možno poznáte, ako aj jeho slovné hračky na týchto mojich obľúbených obliečkach na vankúš. Stále sa dajú kúpiť cez Fashion Recycling Lab.

Birthday wishlist.

Kupovanie narodeninového daru je vec ošementná (ako vlastne kupovanie akéhokoľvek daru). Zháňanie toho pravého pekvapenia je náročné a občas aj stresujúce. Potešiť drúheho, vidieť nedočkavosť pri rozbaľovaní a následnú radosť, to sú však momenty, ktoré si pri narodeninových oslavách užívam najviac a vtedy si hovorím, že „naťahovačky“ s darčekom stoja za to!


Tento týždeň som oslávil (už dvadsiatepiate) narodeniny a toľko blahoželaní ako tento rok, som už naozaj dlho nedostal. V deň narodenín som síce pracoval, no nič to memení na tom, že večer som mal skvelý a s tým, kto je môjmu srdcu najbližší. V takýchto momentoch si uvedomujem, že nie je potrebné nič materiálne, ak máme jeden druhého.

Čo by som si však vybral, ak by som si mal zložiť „narodeninový wishlist“? Určite by tam nechýbala kniha a lístky do divadla (táto dvojica má u mňa zaručený úspech)! Aby mi to v divadle náležite svedčalo, hodili by sa mi kožené polobotky Loake či ozdoba do klopy saka. A aby mi to svedčalo aj ďalší deň v práci, vybral by som si novú koženú tašku od Cambridge Satchel, slúchadlá Master & Dynamic a plniace pero od Parker. 

Čo dostávate najradšej vy? Praktické dary alebo posledné módne vychytávky?

Martin, before the Fashion LIVE! press conferece

Designer Martin Hrča just before the Fashion LIVE! 2015 press conference in Bratislava, with his signature cap and smile. Gentlemen, bring out the trenchcoats!
P.S. Martin and his collection was the winner of last year’s Designer of Fashion LIVE! award, so it is his collection you can see on this year’s visual, photographed by Jakub Klimo. Check it out here.

Návrhár Martin Hrča ráno pred tlačovou konferenciou tohtoročného podujatia Fashion LIVE!, s typickou pokrývkou hlavy a úsmevom. Páni, čas vytiahnuť ľahké trenčkoty!
P.S. Martin získal na minuloročnom Fashion LIVE! ocenenie Dizajnér podujatia, tým pádom majú model a modelka na tohtoročnom vizuáli na sebe jeho kolekciu. Fotil Jakub Klimo. Pozrieť si ho môžete tu.

Filip, at MBPFW F/W 2015

Spotted before the shows: Filip Hrivňák, the most successful and first ever Slovak male model to get a Vogue Hommes cover, star in a Versace campaign and get a deal with photographers duo Mert&Marcus. In Prague he was doing the catwalk for Martina Špetlová’s collection. More of his photos at his home agency, Exit Model Management, here. Or on his FB page, here.

Odfotený pred prehliadkami: Filip Hrivňák, najúspešnejší a prvý slovenský model na obálke Vogue Hommes, s kampaňou pre módny dom Versace a zmluvou s fotografickou dvojicou Mert&Marcus. V Prahe predvádzal kolekciu Martiny Špetlovej. Viac fotiek nájdete na stánke jeho materskej agentúry, Exit Model Management. Alebo na jeho FB stránke, tu.

Petrit, Bratislava

I haven’t really noticed the shorts & blazer trend in Bratislava. Until Petrit came along. Coming from  Kosovo, he was on a study trip, with his subject of studies being naive art. So this is the traveler’s version of shorts & blazer: with backpack and a samurai bun.

Trend šortky & sako sa mi zatiaľ v Bratislave zachytiť nepodaril. Až kým som nestretla Petrita z Kosova. Na študijnej ceste za insitným umením. Doplnené o batoh a samurajský uzol vo vlasoch, toť cestovateľská verzia šortiek a saka.

Zdenko, at F&F AW14 in London

Snapped before the F&F AW14 show at Somerset House, meet Slovak showbiz and fashion journalist Zdenko, the master of pattern mixing. That night he was opting for a very British look and as usual, it did not disappoint, hats down to that!

Odchytený pred prehliadkou F&F v Somerset House, slovenský módny a showbiz novinár Zdenko, majster v kombinovaní vzorov. Ten večer uchopil tematicky, v britskom štýle, a ja dávam klobúky dole!

The Bratislava Kooples

Andreas & Karolína have been a couple for almost 1 year.  
Andreas & Karolína en couple depuis 1 an. 

Have been seeing this cute couple around Bratislava for a while and finally got to photographing them. A musician and a model. They’re just like out of a The Kooples advertising :-)
 
Túto krásnu dvojicu som už istý čas stretávala v Bratislave a konečne som mala príležitosť ich odfotiť. Hudobník a modelka. Ako z reklamy na The Kooples :-)